GreekRussianFrench

 

 

 

Android  iOS   Paypal   Trados

Διερμηνεία

 

Η ενοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας έδωσε μεγάλη ώθηση και μια νέα τάση στις υπηρεσίες επικοινωνίας, με τη Διερμηνεία να ανοίγει καινούργιους επιχειρηματικούς ορίζοντες στην Ενωμένη Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Δώστε έμφαση στην εξωστρέφειά σας προς όλες τις γλώσσες που ενδιαφέρεστε και προβάλλετε την εταιρεία σας στους εν δυνάμει νέους πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ανοίγοντας τους διαύλους συνεργασίας μαζί σας.

 

Πολλαπλασιάστε τα οφέλη και τις δυνατότητές που σας δίνονται μέσω της αύξησης των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών σας.

 

Το ΝΟΗΜΑ | Κέντρο Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Μετάφρασης και Διερμηνείας στέκει εδώ και μία δεκαετία πρωτοπόρο στον κλάδο της γλωσσικής επικοινωνίας. Οι σπουδές, η επιπλέον κατάρτιση, η πολύχρονη εμπειρία και ο επαγγελματισμός των στελεχών και των συνεργατών μας αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις παροχής υψηλής ποιότητας διερμηνείες συνεδρίων σε όλες τις γλώσσες στους πελάτες μας:

Έχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονης, διαδοχικής και ”ψιθυριστή” διερμηνείας. Πιο αναλυτικά:

 

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Ο διερμηνέας εργάζεται σε καμπίνα με ηχομόνωση μαζί με έναν τουλάχιστον συνάδελφο. Στην ταυτόχρονη διερμηνεία ένας υψηλός βαθμός συγκέντρωσης είναι απαραίτητος. Για αυτό τον λόγο οι διερμηνείς συνεργάζονται κατά ομάδες και εναλλάσσονται κάθε 20 με 30 λεπτά. Ο ομιλητής στην αίθουσα συνεδρίασης ομιλεί σε μικρόφωνο, ενώ ο διερμηνέας λαμβάνει τον ήχο μέσω ακουστικών και, σχεδόν ταυτόχρονα, μεταφέρει το μήνυμα επίσης σε μικρόφωνο. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση με το κατάλληλο κανάλι ακούν τη διερμήνευση στη γλώσσα της επιλογής τους.

Η τεχνική της ταυτόχρονης διερμηνείας χρησιμοποιείται συνήθως σε διεθνείς ημερίδες, συνέδρια ή σεμινάρια.

Το πλεονέκτημα της ταυτόχρονης διερμηνείας είναι ότι οι ακροατές διαφόρων γλωσσών λαμβάνουν τις πληροφορίες ταυτόχρονα.

 

Διαδοχική Διερμηνεία

Στην διαδοχική διερμηνεία ο διερμηνέας κάθεται μαζί με τους ομιλητές και κρατά σημειώσεις κατά την διάρκεια της ομιλίας τους και κατόπιν αποδίδει στην γλώσσα στόχο τον πρωτότυπο λόγο.

Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μικρότερες εκδηλώσεις ή για εκδηλώσεις στις οποίες ο διερμηνέας μεταφράζει μόνο προς μία γλώσσα.

Η διαδοχική διερμηνεία έχει σήμερα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταυτόχρονη, χρησιμοποιείται όμως για ορισμένα είδη συνεδριάσεων (π.χ. καθαρά τεχνικού περιεχομένου συνεδριάσεις, γεύματα εργασίας, μικρές ομάδες, επιτόπου επισκέψεις κλπ).

Οι διερμηνείς μας μπορούν να αποδώσουν ομιλίες διάρκειας 7- 10 λεπτών με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

 

Ψιθυριστή Διερμηνεία

Δεν έχετε εξοπλισμό και δεν θέλετε να επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα; Η ψιθυριστή διερμηνεία είναι η λύση για το πρόβλημά σας. Αποτελεί έναν τύπο ταυτόχρονης διερμηνείας, αλλά χωρίς τεχνικό εξοπλισμό. Ο διερμηνέας ψιθυρίζει την απόδοση της ομιλίας στην γλώσσα στόχο στους ακροατές. Σημαντικός περιορισμός είναι ότι οι ακροατές δεν μπορεί να είναι πολλοί. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διμερείς συνεδριάσεις ή σε ομάδες στις οποίες ένας μικρός μόνο αριθμός συμμετεχόντων δεν κατανοούν την ίδια γλώσσα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Συχνά η ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιείται αντί της διαδοχικής για την εξοικονόμηση χρόνου. Μερικές φορές ο διερμηνέας που κάνει ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιεί ακουστικά, ώστε να ακούει όσο το δυνατόν καλύτερα την παρέμβαση του ομιλητή.

Συνήθως οι διερμηνείς εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο έκτακτες περιπτώσεις. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για:

•      μετάφραση όλου του ενημερωτικού υλικού σε πρότερο χρόνο του συνεδρίου (αρχεία word, power point, pdf, html κλπ.)

•      πλήρη τηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη του συνεδρίου

•      ψηφιοποίηση και διάθεση του υλικού σας για μελλοντική χρήση

•      απομαγνητοφώνηση και μετάφραση των πρακτικών.

 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, Βαλκανίων, Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με τον πιο ανταγωνιστικό συνδυασμό παροχής υπηρεσιών και τιμής.