GreekRussianFrench

 

 

 

Android  iOS   Paypal   Trados

Επιχειρηματικές Λύσεις

Πολλές φορές δεν σκεφτήκατε ότι θα ήταν τέλειο να διεκπεραιώνατε υποθέσεις από το αμάξι, το σπίτι, το εξωτερικό ή ακόμη και τον επαγγελματικό σας χώρο άμεσα, γρήγορα και απλά; Δεν θα θέλατε να σας αποσταλεί αντίγραφο παλιάς μετάφρασης σε προκαθορισμένη διεύθυνση email ακόμη και στην νέα σας διεύθυνση στο εξωτερικό; Πόσες φορές θέλατε και δεν βρίσκατε το μεταφραστή σας Σάββατο απόγευμα ή αργία; Η μακρόχρονη εμπειρία και η επιχειρηματική παιδεία που αποκτήσαμε με το υφιστάμενο πελατολόγιό μας, μας έδειξε ότι εκτιμάται ύψιστα η άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων μεταφραστικού έργου, με δεδομένα τα χρηστά ήθη, την τεκμηριωμένη αξιοπιστία, την αμοιβαία δοκιμασμένη εμπιστοσύνη και τις βέλτιστες πρακτικές του συνεταιρίζειν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι μεταφραστικές εργασίες διεκπεραιώνονται με μηνιαία πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας ή με απευθείας κατάθεση μέσω e-banking ή paypal στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Η δυνατότητα LIVE CHAT αφανίζει όλα τα εμπόδια στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον αφήνοντας το χρόνο να ρέει υπέρ μας. Πότε σκεφτήκατε τελευταία φορά ότι δεν ήταν επαγγελματίας ο τάδε συνεργάτης σας; Θυμηθείτε: μαζί πάμε ακόμη πιο μακριά!

 

Ο Εσωτερικός σας Μεταφραστής

Απευθύνεται σε Εταιρείας εξαγωγικές και εισαγωγικές, που διεκπεραιώνουν πλήθος  συναλλαγών με το εξωτερικό σε ημερήσια βάση. Αφορά τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, μετάφραση διοικητικών εγγράφων, ενημερωτικών εντύπων καθώς και επιμέλεια υλικού προωθητικού περιεχομένου. Όλα σε συμφωνία με τις επιμέρους επιχειρηματικές ανάγκες του Πελάτη από έναν Μεταφραστή- Διερμηνέα με τη διαφορά ότι δεν θα στεγάζεται στην έδρα της εταιρείας αλλά στη δική μας. Τηρείται με απόλυτη εχεμύθεια το απόρρητο των συναλλαγών.

Υποστήριξη και Συνοδεία

Αναλαμβάνουμε τις επικοινωνιακές σας ανάγκες για εύρεση πληροφοριών, προσώπων- κλειδιών, την αντιπροσώπευση και διαμεσολάβηση με την απόλυτη εχεμύθεια και επαγγελματισμό, όπως και τη συνοδεία σε επαγγελματικά ταξίδια, αναγνωριστικές αποστολές, μέχρι και την τελικό κλείσιμο συμφωνιών με εταίρους τόσο στα Βαλκάνια, όσο και στην Κεντρική και Ν/Α Ευρώπη. Η εμπειρία μας και το δίκτυο των συνεργατών μας στις χώρες αυτές υπόσχεται και πραγματοποιεί.

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

To NOHMA θέτει την τεχνογνωσία της στην υπηρεσία των πελατών της, βοηθώντας τους να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και τον κίνδυνο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. Είμαστε εδώ να παράσχουμε ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίλυση όλων των ειδών προβλημάτων σε κάθε μορφή προφορικής και γραπτής σας επικοινωνίας. Για κάθε έργο μετάφρασης, συγκεκριμένα, αξιολογούνται οι εξής τομείς:

    Σχεδιασμός έργου: εκτίμηση του απαιτούμενου όγκου εργασίας, των απαραίτητων δεξιοτήτων, του χρονοδιαγράμματος του έργου, του απαιτούμενου υλικού, λογισμικού και των απαραίτητων εργαλείων, των απαιτήσεων σε εργατικό δυναμικό, κλπ.

   Προετοιμασία έργου: έλεγχος της εργασιακής ροής, δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας (λογισμικού, υλικού, μεταφραστικών εργαλείων), δημιουργία υλικού αναφοράς και γλωσσάριου για το έργο, προετοιμασία ειδικών οδηγιών για το έργο, εκτίμηση και προετοιμασία του προς μετάφραση υλικού, δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου, δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και ειδικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ.

   Εκτέλεση έργου: παρακολούθηση ποιότητας και αξιολόγηση ανά εργασία (μετάφραση, επιμέλεια- διόρθωση, επαλήθευση, έλεγχος, προσαρμογή εικαστικού, DTP, κλπ.), εντοπισμός υπαρχόντων και πιθανών προβλημάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση βελτιστοποιημένων λύσεων, κλπ.

    Ολοκλήρωση έργου: διαχείριση παραδοτέου υλικού, αρχειοθέτηση, επεξεργασία πληροφοριακού και γλωσσικού υλικού, εκτίμηση κύκλου ζωής έργου, και πολλά άλλα.

 

Εκπαίδευση προσωπικού στην επιχειρησιακή ορολογία ξένων γλωσσών

Κατέχουμε τη γνώση, έχουμε την πείρα, διαθέτουμε τις σχετικές αδειοδοτήσεις να σας παράσχουμε εντατική κατάρτιση σε επιχειρησιακή ορολογία γλωσσών του προσωπικού σας όπως ρώσικα, αγγλικά, γερμανικά, αλβανικά, τούρκικα ή ξενόγλωσσου προσωπικού στην ελληνική ή αγγλική επιχειρησιακή ορολογία. Το τέλος των ολιγόμηνων σεμιναρίων σηματοδοτεί και συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης από τα αντίστοιχα κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα των χωρών αυτών. Η σύγχρονη ορολογία του επιχειρηματικού γίγνεσθαι στα χέρια των υπαλλήλων σας στο πλαίσιο ταχύρρυθμων ολιγομελών τμημάτων, τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων και το πτυχίο στην τσέπη σας!