Η γενική μαθησιακή δυσκολία αναφέρεται σε δυσκολία που παρουσιάζει το άτομο σε όλους τους τομείς της μάθησης σε σχέση πάντα με άτομα της ίδιας ηλικίας. Για παράδειγμα τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με το λόγο, τα μαθηματικά (σε όλα δηλαδή τα σχολικά μαθήματα) αλλά και με συμπεριφορές και δεξιότητες που δεν αποτελούν μέρος της καθεαυτής μαθησιακής διαδικασίας. Τέτοια παραδείγματα αφορούν τα παιδιά που μπορεί να έχουν ΔΑΔ, ΔΕΠΥ ή οριακή νοημοσύνη.

f t g